FAQ

Fire Coatings

Waarom kiezen voor Fire Coatings als jouw specialist in brandwerende en brandvertragende coatings?

Met Fire Coatings ben je zeker dat je samenwerkt met een expert in advisering, opmeting, levering, attestering, inspectie en conformiteitsevaluatie van brandwerende en brandvertragende coatings.

Wij hebben een real time expertise in brandwerende coatings op staal, hout of beton. Ook bieden we diverse topmerken aan, waarbij we steeds de meest kostenefficiënte oplossing bieden. Hierdoor hebben we ook een ruime voorraad aan producten die snel leverbaar zijn.

Wie kan er beroep doen op Fire Coatings?

Fire Coatings is dé specialist in brandwerende coatings voor staal en beton en brandvertragende coatings voor hout. 

Wie kan er beroep doen op Fire Coatings?

 • Architecten;
 • stabiliteitsingenieurs;
 •  projectontwikkelaars;
 •  kinderdagverblijven;
 •  horeca eigenaars;
 •  winkeleigenaars;
 •  zelfstandigen met een publiek gebouw;
 • overheidsgebouwen;
 •  ... 

kortom iedereen die een preventierapport van de brandweer krijgt kan beroep doen op Fire Coatings voor advies, opmeting, levering, attestering, inspectie en conformiteitsevaluatie van brandwerende en brandvertragende coatings.

Brandwerende en brandvertragende coatings

Wat is opschuimende verf?

Deze verf gaat in een brandsituatie gaan opschuimen en een isolerende laag vormen. Hierdoor ga je de stabiliteit van draagstructuren bij brand gaan bevorderen.

Informatie nodig over brandwerende verf?

Voor welke materialen kunnen brandwerende of brandvertragende coatings voorzien worden?

Brandwerende coatings kunnen voorzien worden voor volgende materialen:

 •  stalen constructies, zowel in een binnen- als buitentoepassing;
 • beton, zowel in een binnen- als buitentoepassing;
 • hout, brandvertragende vernissen en verven zijn geschikt voor houten constructies, zowel in een binnen- als buitentoepassing.

Hoe wordt brandwerende coating aangebracht?

Een brandwerende coating wordt vaak aangebracht met een airless. Door de airless-techniek wordt de industriële coating enkel via materiaaldruk (zonder lucht) aangebracht. Voor kleineren projecten kan tevens een verfrol of kwast gebruikt worden.

De dikte van de brandwerende staalcoating hangt af van:
 • De gevraagde brandweerstand.
 • De massiviteit per staalprofiel.
 • De opstelling van het staalprofiel (kolom of ligger).
Keuze van de coating hangt af van :
 • Binnen- of buitensituatie.
 • Soort profielen.
 • De gevraagde brandweerstand.

Wat is een brandwerende coating?

Brandwerende coatings zijn ontwikkeld om dragende constructies langer bestand te maken tegen extreme hitte en vuur. De hitte zorgt voor een chemische reactie waardoor de verf gaat zwellen en een beschermende barrière vormt tussen de vlammen en de ondergrond: hoe dikker de laag opzwelt, hoe langer de brandwerendheid. Dit zorgt ervoor dat een constructie langer stabiel blijft zodat iedereen in het gebouw veilig kan evacueren

Elke ondergrond vereist een goed advies om aan de brandveiligheidseis te kunnen voldoen. De brandwerende of brandvertragende coating kan pas gekeurd worden wanneer de juiste systeemopbouw en laagdikte toegepast wordt.

Fire Coatings NV is dé specialist voor brandwerende coatings voor staal en beton en brandvertragende coatings voor hout.

Brandreactieklasses en normeringen

Wat is EN13381-8?

EN13381-8 is een Europese norm voor het testen en beoordelen van de brandwerendheid van bouwmaterialen en componenten. Deze norm geeft aan welke testmethoden moeten worden gebruikt om de brandwerendheid van materialen te bepalen en hoe de resultaten moeten worden geëvalueerd. Deze norm is bedoeld om te helpen bij het vaststellen of een bepaald materiaal geschikt is voor gebruik in brandgevaarlijke omgevingen en om ervoor te zorgen dat bouwmaterialen consistent en betrouwbaar worden getest.

Deze Europese norm wordt gebruikt voor het testen en bepalen van de bijdrage van de brandwerende coating op de stalen constructie elementen. 

Laat je altijd adviseren door een professional.

Wat is EN13501-1?

Dit is een Europese norm die de classificatieprocedure bij brand weergeeft van alle bouwproducten, met uitzondering van macht-, controle- en communicatiekabels die worden gedekt door EN 13501-6. Deze norm bepaalt hoe bouwproducten moeten worden beschouwd in verhouding tot hun eindgebruikstoepassing.

Advies nodig over brandveiligheid?

Wat is B s1 d0?

Dit is een strenge Europese brandreactieklasse. Brandklasse B-S1-D0 komt voort uit de EN-norm 13501-1. Als je deze brandklasse ontleedt, krijg je de volgende (sub)bepalingen:

 • B: de constructie wordt geclassificeerd als bijna onbrandbaar.
 • S1: de constructie heeft een geringe rookontwikkeling.
 • D0: de constructie vertoont bij brand geen enkele druppelvorming.

Advies nodig over brandveiligheid?

Wat is C s2 d0?

De europese brandreactieklasse "C s2 d0" is een classificatie van materialen en producten op basis van hun reactie op brand. "C" staat voor "brandvertragend" (beperkt brandvertragend), "s2" staat voor een zeer beperkte ontwikkeling van rook, en "d0" staat voor geen drijvende deeltjes. Dit betekent dat materialen of producten met deze classificatie beperkt brandvertragend zijn en bij brand een zeer beperkte hoeveelheid rook zullen produceren zonder drijvende deeltjes te produceren.

Advies nodig over brandveiligheid?

Wat is NBN 713 – 020

Dit is een Belgische norm. Deze norm bepaalt de beveiliging tegen brand, gedrag bij brand van bouwmaterialen en bouwelementen en de weerstand tegen brand van bouwelementen.

Informatie nodig over brandveiligheid?

Wat is B f l?

Dit is een Europese brandreactieklasse enkel van toepassing op vloerelementen uit hout.

B fl staat voor Brandklasse B flame doorlatend. Het is een classificatie binnen het systeem van Brandreactieklasse, en geeft aan dat een gebouwelement vlammen doorlaat, maar niet bijdraagt aan de verspreiding van brand.

Advies nodig over brandveiligheid?

Brandveiligheid

Waar kan ik een brandattest krijgen?

Fire Coatings NV levert u na aankoop en applicatie van zijn brandwerende verfsystemen een professioneel attest af. Deze kan dan gedeclareerd worden aan de preventiedienst van de brandweer.

Wat is een brandpreventiedossier?

Het brandpreventiedossier is verplicht document waarin alle maatregelen en voorzieningen zijn opgenomen die zijn getroffen om brand te voorkomen en de gevolgen van brand te beperken. 

Het doel van een brandpreventiedossier is om te zorgen dat een gebouw of locatie voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van brandveiligheid. Het dossier bevat informatie over de brandveiligheidsvoorzieningen in het gebouw, zoals het gebruik van brandwerende of brandvertragende coatings, een sprinklerssysteem, brandmeldinstallatie, blusmiddelen en vluchtroutes. 

Het is bedoeld om te dienen als hulpmiddel voor het beheer van de brandveiligheid in een gebouw of locatie en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van brandveiligheid.

Wat staat er in een brandpreventiedossier?

Een brandpreventiedossier bevat alle informatie over de maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om brand te voorkomen en de gevolgen van brand te beperken.

Volgens het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014 omtrent brandpreventie op arbeidsplaatsen, moet een brandpreventiedossier onder andere volgende informatie bevatten:

 • De resultaten van de risicoanalyse brandpreventie
 • De organisatie van de brandbestrijdingsdienst
 • Het interne noodplan en de te volgen procedures
 • Het evacuatieplan
 • Het interventiedossier met daarin het evacuatieplan, de locatie van de elektrische installaties, ventilatiesystemen, ... Deze info moet je ophangen aan de hoofdingang van je onderneming.
 • Vaststellingen gedaan tijdens evacuatieoefeningen
 • Een lijst van de beschikbare beschermingsmiddelen tegen brand
 • ...

Advies nodig voor je brandveiligheidsdossier? 

Ik heb een preventierapport gekregen van de brandweer, wat nu?

Je hebt een preventierapport ontvangen van de brandweer en je wilt hiermee aan de slag? 

Voldoe aan de strengste brandveiligheidsnormen dankzij onze brandwerende en brandvertagende coatings.

Staal

Kan ik op een bestaande, geschilderde staalconstructie een brandverf zetten?

Hiervoor dient men de situatie ter plaatse te beoordelen. Fire Coatings NV komt dan tot bij u op de werf om de nodige vaststellingen te doen.

Wat is de kritische staaltemperatuur?

Bij brand wordt een staalconstructie warmer en nemen de sterkte en stijfheid van staal af. Als de vloeigrens afneemt tot het spanningsniveau dat in de constructie heerst bij de aanwezige belastingen , dan bezwijkt de constructie. De staaltemperatuur waarbij dit gebeurt heet de kritische staaltemperatuur.

De kritische staaltemperatuur berekenen voor uw constructie? 

Hoe kun je staal poedercoaten?

Bij het poedercoaten van staal wordt een poeder van fijn vermalen pigmenten en polymeren op het staal aangebracht, meestal door middel van elektrostatische aantrekking. Het staal wordt vervolgens verhit totdat het poeder smelt en een gladde, beschermende laag vormt. Dit proces biedt verschillende voordelen, zoals een mooie, gelijkmatige afwerking.

Hoe werkt een brandwerende coating voor staal?

Brandwerende coatings zijn ontwikkeld om dragende staalconstructies langer bestand te maken tegen extreme hitte en vuur. De hitte zorgt voor een chemische reactie waardoor de verf gaat zwellen en een beschermende barrière vormt tussen de vlammen en de ondergrond: hoe dikker de laag opzwelt, hoe langer de brandwerendheid. Brandwerend coaten staalconstructie zorgt ervoor dat een constructie langer stabiel blijft zodat iedereen in het gebouw veilig kan evacueren

Ik heb een preventierapport gekregen van de brandweer en ik moet staal coaten, wat nu?

De brandweer staat ten dienste van de burger voor adviezen over brandveiligheid van gebouwen en steunt hierbij op de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn.

Heb je een preventierapport van de brandweer ontvangen en moet je een stalen ondergrond voorzien van brandwerende coatings?  

Beton

Ik heb een preventierapport gekregen van de brandweer en ik moet beton coaten, wat nu?

De brandweer staat ten dienste van de burger voor adviezen over brandveiligheid van gebouwen en steunt hierbij op de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn.

Heb je een preventierapport van de brandweer ontvangen en moet je een betonnen ondergrond voorzien van brandwerende coatings?  

Hout

Wat is het doel van brandwerende verf en vernis op hout?

 • Hout vat héél gemakkelijk vuur, maar vervormt niet snel onder invloed van de hitte.
 • De brandwerende coating vormt bij verhitting tevens een warmte isolerende beschermlaag die vooral het ontvlammen van het hout uitstelt om uitbreiding van de brand te voorkomen.
 • Fire Coatings NV biedt enkel attesten aan conform de nieuwste Europese normering, zijnde EN 13501-1.

Ik heb een preventierapport gekregen van de brandweer en ik moet hout coaten, wat nu?

De brandweer staat ten dienste van de burger voor adviezen over brandveiligheid van gebouwen en steunt hierbij op de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn.

Heb je een preventierapport van de brandweer ontvangen en moet je een houten ondergrond voorzien van brandwerende coatings? 

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x